Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane nie dłużej niż na okres orzeczenia niepełnosprawności.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał należy mieć przy sobie do wglądu), złożyć w Sekcji Nauczania (SN) pok. 101.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną Klauzulę informacyjną RODO – pobierz

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej przez doktoranta na więcej niż jednym kierunku – pobierz

Termin składania wniosków:

15–26.10.2018

w godzinach:

Poniedziałek: 10:00-14:00
Wtorek: 12:00-14:00
Środa: bez przyjęć
Czwartek: 10:00-14:00
Piątek: 12:00-14:00