Koło Naukowe Wzornictwa PROCES

Opiekun: dr hab. Piotr Mikołajczak
Prezes: Zuzanna Bartkowska
Wiceprezes: Patrycja Walaszek
Skarbnik: Katarzyna Kocur

Nasze cele:

  • propagowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelni;
  • organizowanie warsztatów i plenerów projektowaych;
  • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami i osobami, których działalność jest pokrewna z działalnością i celami Koła;
  • tworzenie magazynu kierunku Wzornictwa;
  • propagowanie czynnej działalności projektowej członków Koła, zarówno w ramach aktywności Koła Naukowego, jak również poza nim;
  • ścisłą współpracę z organami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku