Rekrutacja 2024

Międzyuczelniane Koło Naukowe Biomedia

Kontakt:

e-mail: elvin.flamingo@gmail.com


Zarząd Koła :

Weronika Sikorska — Przewodnicząca Biomediów 2021/2022, studentka I st. Intermediów, ASP, weronika.sikorska@akademia.gda.pl

Marcel Bielecki — Wice—Przewodniczący Biomediów 2021/2022, student I st. Intermediów, ASP, marcel.bielecki@akademia.gda.pl

Opiekun artystyczno-naukowy: dr Jarosław Czarnecki (Elvin Flamingo), jaroslaw.czarnecki@asp.gda.pl

 

Cele Koła :

- tworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia nauki ze sztukami pięknymi

- promowanie/popularyzowanie sztuki bioart oraz poszerzanie wiedzy z zakresu art&science

- rozwijanie współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed

 

Zadania Koła :

- rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów

- umożliwianie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników

- zdobywanie wiedzy na temat nauk biologicznych i biotechnologicznych oraz sztuk intermedialnych i hybrydowych oraz ich łączenie

 

Nasze cele osiągamy poprzez :

- owocną współpracę z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi uczelniami

- organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, wystawach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych

- organizowanie wystaw – efektów działania Biomediów

- prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Wybrane działania Biomediów w 2018 roku:
Konferencja Biomedia — spotkanie artystów i naukowców, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy ASP Gdańsk oraz UG. Celem wydarzenia było stworzenie pola dla dialogu pomiędzy artystami i naukowcami, znalezienie płaszczyzny wspólnych działań i przedstawienie prac z zakresu art&science.


Wybrane działania Biomediów w 2019 roku:
Warsztaty eksperymentalne Powietrza — celem działania było stworzenie ażurowych, glinianych obiektów, następnie wypalonych do biskwitu. Obiekty zostały pokryte pożywką agarową. Następnie, obiekty wyjałowione światłem UV eksponowano w przestrzeniach życia uczestników. Pozyskane mikroorganizmy zamieszkujące ich powietrze inkubowały w odpowiedniej temperaturze tworząc „powietrza”.


Wybrane działania Biomediów w 2020 roku:
Biointeligencja (czy w ogóle istnieje) – to pierwsza wystawa Międzyuczelnianego Koła Naukowego Biomedia, powstała z połączenia sił Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.


Rok 2021:
W roku 2021 Biomedia zakończyły współpracę z Wydziałem Biologii UG i rozpoczęło współpracę z Kołem Naukowym BIO-MED na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.