Stypendium Rektora

Stypendium Rektora 2019/2020

Uwaga: We wrześniu 2019 r. ukaże się nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Kształcenia, pok 101.

W dniach 14–22 października 2019 r. w godzinach:
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2018/2019

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen (średnią ocen wylicza się jako średnią ważoną) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych w roku akademickim 2018/2019

Studenci studiów II stopnia, ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Sekcji Toku Studiów (STS) pok. 101.

Nabór wniosków zakończył się.