Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, (oryginał należy mieć przy sobie do wglądu), złożyć w Dziale Nauki, pok. 101.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

 

Wnioski można składać w godzinach:

poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 12:00-14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00-14:00
piątek 12:00-14:00