1. Pracownia Rzeźby

Prowadzący:
dr hab. Anna Bem Borucka, prof. ASP

Realizacja projektu artystycznego jako indywidualnej wypowiedzi studenta własnymi środkami ekspresji. Jest to nauka kreacji, poszukiwań możliwości animacyjnych w kontekście różnych obszarów kulturowych, kształtowanie wyobraźni, intuicji i emocjonalności, nauka aranżacji w przestrzeni otwartej (zadania plenerowe), kształcenie umiejętności odczytywania form, struktur, wybranych zagadnień w pracy z modelem oraz nauka warsztatu umożliwiającego swobodę wypowiedzi jak również analizę i dobór odpowiednich metod syntezy.


Dyplomy:


Parada studentów "Ogon"