Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz I, Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz I 

Prowadzący:

prof. Beata Szymańska

Asystent:

dr Paweł Czarzasty


Architektura jest zaangażowana w odwieczny konflikt pomiędzy nowym a starym i jak każda dziedzina związana z życiem człowieka potrzebuje sił zachowawczych jak i sprzyjających zmianie.

Celem architektury jest budowanie miejsc zamieszkiwania człowieka. Przestrzenią zamieszkiwania nie tylko jest domostwo człowieka, ale także obiekt publiczny, miejsce pracy, ulica, fragment miasta i w końcu całe miasto. Wszystkie wymienione przestrzenie zamieszkuje człowiek – przez przebywanie, czy chociażby chwilowe przechodzenie lub przemieszczanie się.

Dlatego głównym zadaniem programowym naszej pracowni jest poszukiwanie i rozwiązywanie interesujących problemów projektowych w przestrzeni, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Na sposób organizacji przestrzeni architektonicznej ma wpływ wszelaka działalność człowieka, która uzależniona jest od czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych, geograficznych i funkcjonalnych. Czynniki te są przedmiotem analizy w procesie projektowania, do której zobowiązani są studenci naszej pracowni.

Celem wspólnej pracy jest zdobycie umiejętności projektowania miejsc życia człowieka, w których nie pomija się znaczenia symbolicznego i emocjonalnego, ważności usytuowania, hierarchii oraz wzajemnych relacji wszystkich elementów składających się na powstanie architektury.

Galeria