Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz III, Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz III

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz

Asystent:

mgr Daria Bolewicka


Program:

indywidualizm / dojrzałość / świadomość

DOJRZAŁOŚĆ TWÓRCZA – jej osiągnięcie – jest głównym celem wytyczonym studentom w III Pracowni Architektury Wnętrz. Ona da Wam zdolność do sprostania osamotnieniu wobec zawodowych wyzwań projektowych. Pomorze Wam w wyborze świadomej drogi twórczej.

Cel może być osiągnięty tylko przez rozbudzenie indywidualnej wrażliwości twórczej każdego Was, bo współczesna nam sztuka, projektowanie – to przede wszystkim: INDYWIDUALIZM. Zatem, nie oczekuję, abyście poznawali i wyrażali pogląd piszącego te słowa. Pragnę rozbudzić i ugruntować indywidualny pogląd i zdolności każdego z Was”.

O zadaniach:

Staramy się, by zadania wydawane w naszej Pracowni zawszę nosiły element zaskoczenia. Zawierają nieoczekiwane zwroty i puenty. Jednak, warunki oceny i przebiegu kursu są zawsze znane na początku semestru.

Ważne pytania:

… o indywidualizm twórczy / … o sens tworzenia idealnego wizerunku przestrzeni (utopio wróć?) / … o ryzyko projektowe, czyli o eksperyment twórczy / … o granicę przyzwolenia na schemat w architekturze / … o dystans pomiędzy sacrum, a profanum / … o znaczenie pojęcia: projektowanie / … o to „jak” projektować, by dobrze projektować? / … o to dlaczego projektować w „jakiś” taki, a nie inny sposób? /

 

https://www.instagram.com/desireddesign.asp/?hl=pl

Galeria