Pracownia Podstaw Projektowania Mebla, Pracownia Projektowania Mebla

Prowadzący:

prof. Halina Kościukiewicz

Asystent:

dr inż. Filip Ludka


Program pracowni poprzez zróżnicowane zadania projektowe i analizę czynników kształtujących bezpośrednie otoczenie człowieka służy uświadomieniu różnorodnych funkcji mebla w przestrzeni. Dostarcza wiedzy fachowej w zakresie formy i konstrukcji mebla, ergonomii, stosowanych materiałów, specyficznych wymagań i uwarunkowań produkcji przemysłowej. Pracownia kładzie nacisk na otwartą i indywidualną wypowiedź artystyczną każdego studenta. Kurs przygotowuje studentów kierunku architektury wnętrz do świadomego projektowania produktu zintegrowanego z otoczeniem. Zapoznaje z wybitnymi, współczesnymi i historycznymi osiągnięciami światowymi w dziedzinie projektowania mebla i wzornictwa. Program nauczania opiera się na zestawie zadań ułatwiających przekazanie wiedzy z zakresu problematyki projektowania mebla siedziskowego wielofunkcyjnego i wypoczynkowego oraz mebla do składowania. Zadania przewidują fazę badawczą, projektową oraz realizacyjną w warsztacie stolarskim lub przy współpracy z producentem.

Profil na Facebooku

Galeria