Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw Projektowania Scenografii, Pracownia Projektowania Scenografii

Prowadzący:

dr Katarzyna Zawistowska

Asystent

prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska


Program Pracowni Scenografii opiera się o naukę zasad projektowania scenografii w tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej, jak i poszerza jej domenę o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem. Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, pozwala znaleźć wspólny mianownik dla projektowania scenografii – jest nim narracja wizualna.

Scenografia rozumiana jako narracja wizualna posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzącym performans, ale także opisuje sposób jego odbioru.

Scenograf decyduje o tym, co jest widziane oraz jak jest widziane. Wspomaga go w tym istniejąca przestrzeń teatralna, z podziałem na scenę i widownię lub projektuje własną architekturę spektaklu. Przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej mterialnej tkanki spektaklu, barwy czy natężenia światła. Kostium dopełnia całości.

Wszystkie elementy narracji wizualnej integrują przestrzennie obserwujących i obserwowanych – widzów i aktorów – budując wspólne doświadczenie.

Pracownia Scenografii otwiera nowy rozdział w swojej działalności. W latach 1994-2013 prowadzona przez prof. Andrzeja Markowicza, ma w swym dorobku wiele wystaw, nagród i wyróżnień w polskich i zagranicznych konkursach scenograficznych. Proces dydaktyczny w Pracowni wspomagany jest współpracą z teoretykami i praktykami teatru, jak również z instytucjami, takimi jak trójmiejskie teatry czy Fundacja Theatrum Gedanense.

Galeria