Rekrutacja 2023

Pracownia Komunikacji Wizualnej (mgr)

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Jacek Miler

Asystent:
prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

 

Zajęcia w Pracowni trwają przez trzy semestry drugiego stopnia studiów na kierunku Wzornictwo. Pracownia prowadzi dyplomy magisterskie na kierunku Wzornictwo.

Pracownia Komunikacji Wizualnej oferuje studentom poznanie podstawowych narzędzi w zakresie całościowej identyfikacji, zagadnień typograficznych, animacji, projektowania opakowań, form wzorniczych ściśle związanych z promocją produktu, orientacją przestrzenną i zagadnieniami architektonicznymi.

Prowadzi zadania w oparciu o współpracę z podmiotami zewnętrznymi takimi jak np.: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańskie ZOO, Urząd Marszałkowski, Instytucje Finansowe, agencje reklamowe. Doświadczenia

zdobyte podczas realizacji tego rodzaju tematów dają studentom poczucie zmierzenia się z realnym problemem projektowym, szukaniem odpowiedzi na potrzeby rzeczywistego klienta.

Realizacje poszczególnych tematów stanowią istotny element budujący portfolio przyszłych projektantów, projekty niejednokrotnie są wprowadzane do realizacji.

 

 

Dyplomy:

Adam Zaszkowski
Aleksandra Stawicka
Aneta Pankowska
Bartosz Jaroszek
Eryk Szczygieł
Jadwiga Popiel
Justyna Jaguszewska
Karolina Navus Wysocka
Karolina Ryfka
Katarzyna Gawrysiak
Krystian Tyranski
Krzysztof Wasielewski
Marcin Jakowczyk
Marek Marczak
Sebastian Tkaczyk
Tomasz Jan Kisiel

Galeria