Rekrutacja 2023

Pracownia Podstaw Projektowania Produktu (lic.)

Prowadzący:
prof. Jarosław Szymański

Asystent:
dr Jacek Ryń


Studenci pracowni zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu projektowania produktu, w którym sam projekt, a co za tym idzie praca projektanta, jest jednym z elementów składających się na wdrożenie rozwiązania i jego sukces rynkowy czy społeczny. Staramy się pracować w rzeczywistym materiale, w skali 1:1, dla konkretnego odbiorcy. Współpracując z potencjalnymi producentami, nabieramy pokory, uświadamiamy sobie, że projektowanie to jeden ze składników złożonego procesu, w którym projektant jest ważnym, ale nie jedynym elementem. Doświadczenia zdobyte w pracowni dają absolwentom dobre podstawy do współpracy z przemysłem. Nie zawsze jednak absolwenci kierunków projektowych chcą i potrafią pracować w rygorach wolnorynkowej gry, w której jedynym kryterium jest zysk. Nie wszystkie obszary działań projektantów znajdują się w sferze zainteresowań biznesu i instytucji państwowych. Tym, którzy nie chcą bić głową (i swoimi projektami) w mur betonowych molochów, pokazujemy, że możliwe jest samodzielne projektowanie, realizowanie i dystrybucja rozwiązań dla konkretnej grupy odbiorców. Dzięki nowym technologiom i możliwościom komunikacji projektant może kontrolować cały proces – od idei i rozpoznania potrzeby po rozwiązanie i dystrybucję. Do tego autor może z czystym sumieniem spojrzeć w lustro, bo nikt go nie zmusza do zaprojektowania kolejnego ponaddźwiękowego tostera. Podejmujemy tematy z obszarów leżących na styku projektowania i sztuki. Uświadamiamy sobie, że postawa „samotnego żeglarza” daje poczucie wolności, ale też wymaga szczególnego zaangażowania i wzięcia pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Film promocyjny Pracoowni Projektowania Produktu

 

Poniżej link do strony pracowni:
Profil Behance
Profil Facebook

Galeria