Pracownia Wzornictwa 6, Pracownia Projektowania Ergonomicznego

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

Asystent:

dr Tomasz Kwiatkowski


Naszym celem jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów. Dążymy do rozwijania wyobraźni i zdolności analizowania, oraz zbudowania umiejętności używania ich do rozwiązywania problemów projektowych. Realizowany program pracowni opiera się na świadomym realizowaniu procesu projektowego.

Stawiane studentom wyzwania zawarte są w zakresie kształtowania idei, programowania i realizacji badań i eksperymentów oraz definiowaniu postaci rozwiązania. Niektóre dociekania dotyczą tylko idei, niektóre tylko badań i eksperymentów, żadne nie dotyczą tylko definiowania postaci rozwiązania.

Bardziej interesuje nas w pracy droga, którą podążamy niż cel do którego zmierzamy. Najciekawsze przygody spotykamy po drodze, a cel, no cóż, cel nie zawsze musi byś osiągnięty… Czasami spektakularna katastrofa przynosi więcej doświadczeń niż kolejny sukces.

Prowadzimy zajęcia na trzech poziomach wtajemniczenia. Propedeutyką projektowania w ramach programu wiedza o projektowaniu, projektowanie ergonomiczne w ramach programów dla I i II stopnia studiów oraz projektowanie wieloaspektowe w ramach kursu dyplomowego. W pracowni wykorzystujemy, dedykowane naszym potrzebom, narzędzia do zarządzania oraz gromadzenia i wymiany informacji zawarte w internetowej wirtualnej pracowni.

Więcej informacji na stronie pracowni: 3pracownia.diz.pl

Galeria