Rekrutacja 2024

Sympozjum „Małe rzeczy”

termin: 25-26/03/2020

Interdyscyplinarne sympozjum. Tematy wystąpień zostały podzielone na dwa moduły, z których pierwszy skupił się na przeszłości małych rzeczy, drugi zaś na ich przyszłości, co pozwoli tym samym spojrzeć na wątek w szerszym kontekście.

Przykładowe obszary badawcze: współczesne tendencje do miniaturyzacji obiektów użytkowych i artystycznych, wielcy projektanci małych rzeczy, systemy identyfikacji wizualnej, fonty ich tożsamość, ewolucja małych form wydawniczych, ewolucja detalu w typografii, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji, małe gatunki literackie,  elzewiry, exlibrisy, etykiety, numizmaty, wlepki, karty pocztowe, minialbum, wzorniki, herbarze, mapy, znaczki, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji,  małe gatunki literackie, zagadnienia dotyczące estetyki małych rzeczy.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pod tym samym tytułem. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane małe formy drukarskie oraz numizmaty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej, prace studentów z Wydziału Grafiki i Wzornictwa oraz przedmioty użytkowe z prywatnych kolekcji. Pomysłodawczyni i główna koordynatorka przedsięwzięcia: mgr Emilia Wernicka.

Organizatorzy sympozjum: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Biblioteka ASP w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku.

Rada Programowa Sympozjum: prof. dr hab. Grażyna Borkowska dr Krzysztof Nieżwicki, dr Anna Walczak, prof. dr hab. Sławomir Witkowski, dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP, dr hab. Piotr Mikołajczak, prof. ASP, dr Mariusz Wrona.

Patronat Honorowy Sympozjum: Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dr hab. Krzysztof Polkowski, Prezydent Miasta Gdańska.

 

Wydarzenie – przejdź do strony 

Sympozjum – przejdź do strony