Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Grafiki Artystycznej

Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej:

dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska, prof. ASP