Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Grafiki Projektowej

Kierownictwo Katedry Grafiki Projektowej:

dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP