2. Pracownia Podstaw Grafiki Projektowej

Prowadzący:

dr Eurydyka Kata


Wstępny kurs projektowania graficznego, gdzie studenci poznają podstawy kształtowania komunikatu graficznego oraz sposób, w jaki każda decyzja projektowa przekłada się na budowanie konkretnego znaczenia. Poprzez serię zadań studenci uczą się świadomie wybierać i stosować środki graficzne i konwencje wizualne oraz podporządkowywać je zamierzonemu przekazowi.