Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Studia niestacjonarne, Grafika – specjalność Grafika Projektowa

Studia niestacjonarne I stopnia – kierunek Grafika – specjalność Grafika Projektowa trwają 3 lata – 6 semestrów. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy Licencjata. Podstawowym celem kształcenia na Studiach, jest wyposażenie studentów w szeroko pojęte umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem Grafika Projektanta.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na tak wysokim poziomie, by mogło to stanowić podstawę do podjęcia pracy zawodowej o charakterze twórczym, jak i zapewnić solidne zaplecze do ewentualnego dalszego kontynuowania edukacji w formie studiów magisterskich.

W procesie kształcenia bierze udział obszerny zespół wykładowców dysponujących wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

prof. Janusz Akermann, prof. Cezary Paszkowski, prof. Sławomir Witkowski, dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska, prof. ASP, dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP, dr hab. Dariusz Syrkowski prof. ASP, dr Łukasz Butowski, dr Robert Dolewski, dr Zofia Krasnopolska-Wesner, dr Adam Świerżewski, dr Aleksandra Prusinowska, mgr Emilia Wernicka, dr Dominik Włodarek, mgr Jakub Zając.

w tym wyróżniający się absolwenci Wydziału Grafiki: mgr Paweł Klimkowski, mgr Rafał Kołsut, mgr Martyna Wędzicka, mgr Natalia Uryniuk, mgr Mateusz Żywicki