Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Fotografii

Kierownik Katedry Fotografii:

prof. Wojciech Zamiara