Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Fotografii Projektowej

Prowadząca:
dr Agnieszka Babińska


Starszy wykładowca:
mgr Jarosław Bartołowicz