Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Rysunku na kierunku Intermedia

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

 

Celem przedmiotu jest przede wszystkim kształtowanie wrażliwości studentek i studentów w obserwacji otaczającego świata i jego twórczej interpretacji w kompozycji wizualnej. Program przedmiotu wprowadza osoby rozpoczynające studia na kierunku Intermedia zarówno w tradycyjne techniki rysunku i ćwiczenia związane z obserwacją natury, jak i pozwala na eksperymenty z różnymi materiałami i ujęciami tematu, kształtującymi wyobraźnię plastyczną. Przedmiot rozwija zdolność szybkiego szkicowania postaci i przedmiotów z ujęciem ich podstawowych cech, proporcji, modelunku światłocieniowego, a także umiejętność tworzenia kompozycji rysunkowych z użyciem technik takich jak collage, frotaż, fotomontaż, przydatnych również przy tworzeniu animacji, video, prac fotograficznych.