Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rysunek Intermedialny na kierunku Intermedia

Prowadzący:

prof. Janina Rudnicka


Podstawowym celem pracowni jest uszanowanie predyspozycji i zainteresowań studenta. Indywidualne analizowanie uzdolnień, poszukiwanie metod by móc trafnie poradzić i pomóc, jest głównym wyzwaniem dla prowadzącego.

Program pracowni jest wynikową propozycji i zainteresowań aktualnych studentów. Oni są współautorami, stworzonego dla ich potrzeb programu. Wspólne przemyślenia i kompromisy, wspierają ich drogę w odnajdywaniu własnej formy wypowiedzi artystycznej. Chciałabym, by rysunek zaistniał w ich świadomości, jako ważna podwalina twórczości, bez względu na to, jakimi środkami będą się wypowiadać w przyszłości.