Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Zagadnienia Rysunku na kierunku Intermedia

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska

 

Problematyka zajęć i tematy realizowanych ćwiczeń mają na celu pogłębienie umiejętności rysunkowych oraz rozwijanie artystycznej świadomości studentów. Doskonaleniu umiejętności rysowania sprzyjają kilkuetapowe ćwiczenia tematyczne, realizowane przy użyciu dowolnie wypracowanych środków artystycznych. Wykonane w ramach zajęć ćwiczenia przygotowują studentów także do praktycznego zastosowania rysunku w ich przyszłej pracy np. realizacji animacji, prezentacji koncepcji narracyjnych. Ponadto mając możliwość posługiwania się wszystkimi dostępnymi technikami, rysunek daje uczestnikom zajęć sposobność wyrażania własnych koncepcji artystycznych w formie osobistej wypowiedzi wizualnej.