Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

2. Pracownia Rzeźby

Prowadzący:

prof. Katarzyna Józefowicz

Asystent:

mgr Sylwia Aniszewska


Pracownia to miejsce, ale przede wszystkim grupa osób wzajemnie na siebie oddziaływujących i współkształtujących się. Chciałabym, aby w tej „przestrzeni” następował rozwój indywidualnych postaw studentów, zgodny z ich odczytywaniem rzeczywistości, umiejętnościami i zainteresowaniami. To one warunkują podejmowane przez nich problemy. Proponowane przez nas zadania to jedynie impulsy i stymulatory aktywności, służące rozwiązaniom w cieniu indywidualnych zainteresowań. Z ich pomocą staramy się zwrócić uwagę studentów na celowość, odpowiedzialność i świadomość ich działań. Pomagamy wkroczyć w obszary, w których zderzają się świadomość i intuicja.

 

Galeria