Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw Projektowania Plastycznego

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Asystent:

mgr Paulina Stokowska


Cykl kształcenia w Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego obejmuje cztery semestry. Czas ten umożliwia zgłębianie zasad projektowania oraz stopniowanie wymagań w szerokim zakresie zagadnień plastycznych.

Program pozwala studentom zapoznać się z takimi elementami propedeutyki przedmiotu jak liternictwo, kompozycja, znak czy struktury przestrzenne. Integralną składową procesu kształcenia jest zarówno sprawność techniczna, jak i umiejętność twórczego reagowania na otoczenie. Dotyczy to w jednakowym stopniu percepcji otaczającej rzeczywistości jak i odniesienia się do zjawisk abstrakcyjnych.

Proces projektowania to przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia. Skutkuje wykreowaniem maksymalnie lapidarnej wypowiedzi twórczej z zachowaniem pełnej komunikatywności.