Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Technik Rzeźbiarskich

Prowadzący:

dr Marcin Plichta


Program pracowni technik rzeźbiarskich ,,drewno, kamień”

Celem pracowni technik rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby i Intermediów jest zwrócenie szczególnej uwagi na wartości warsztatowe i kreacyjne tworzywa, jakim jest drewno i kamień w rzeźbie. Odkrycie charakterystyki materiałów jako medium rzeźbiarskiego jest jednym z istotnych celów programu pracowni. W podstawowym zakresie przygotowuję studentów do swobodnego korzystania z różnych możliwości obróbki technologicznej gatunków drewna i rodzajów kamienia. Podczas ćwiczeń student poznaje umiejętności takie jak: klejenie, montowanie elementów drewna i kamienia, posługiwanie się dłutem, cięcie, szlifowanie, frezowanie, patynowanie. Student umiejętnie interpretuje zadany temat ćwiczeń, samodzielnie przeprowadza cały proces tworzenia formy od koncepcji przez szkic, do realizacji, świadomie wykorzystując właściwości materiałów. Pracownia technik rzeźbiarskich jest pracownią otwartą, czyli służy nie tylko studentom rzeźby, ale również studentom z innych wydziałów, którzy chcą w swoim procesie dydaktycznym na uczelni zapoznać się z tymi tradycyjnymi materiałami.

Tematyka – drewno:

  • klasyczna kompozycja liternicza ,,antykwa”
  • kompozycja liternicza abstrakcyjna
  • studium draperii
  • detal anatomiczny

Tematyka – kamień:

  • kompozycja geometryczna z reliefem
  • studium ornamentu
  • kompozycja figuratywna lub abstrakcyjna

dr Marcin Plichta