Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Katedra Specjalizacji

Kierownik Katedry Specjalizacji:

prof. Robert Kaja