Rekrutacja 2023

Pracownia Designu Eksperymentalnego – podstawy (lic.)

Prowadzący:
prof. Sławomir Fijałkowski

Asystent:
mgr Ivona Haurash


Punktem odniesienia dla naszej Pracowni są współczesne sztuki użytkowe, w których równolegle do aspektów systemowych, utylitarnych i funkcjonalnych uprawnione są także strategie autorskie, unikatowe, kontekstualne. Starając się uważnie i często krytycznie obserwować procesy socjo-kulturowe konsekwentnie zajmujemy się realnie istniejącą, materialną, „analogową” rzeczywistością w ścisłym związku z tym co „tu i teraz”. Nie boimy się dwuznacznie interpretowanych określeń: „styling”, „life-style”, „moda”, a nawet jesteśmy przekonani o tym, że nawyk nieustannego aktualizowania efemerycznych i wrażliwych na zmiany trendów rozwojowych i stylistycznych oraz umiejętność ich indywidualizowania jest efektywnym narzędziem pracy współczesnego designera i źródłem jego przewagi konkurencyjnej. W swojej pracy (zarówno zawodowej, jak i dydaktycznej) staramy się nie tworzyć dysfunkcjonalnych schematów działania, unikać rutyny, prostych odpowiedzi na złożone kwestie, zero-jedynkowych rozwiązań: „dobrze / źle”. Poszukując autorskich ścieżek rozwoju staramy się wyprowadzać strategie działania z analizy sytuacji, a nie analizy konkurencji. Wymagamy niezależności oraz gotowości podjęcia ryzyka bez asekuranckiego rozważania wszystkich „za i przeciw”. Efektem finalnym każdego zadania jest trójwymiarowy prototyp uwzględniający proces jego wdrożenia do limitowanej lub seryjnej produkcji, a ważnym etapem edukacji: współczesna technologia, szacunek dla materiału, perfekcja wykonania, dbałość o detale oraz rozpoznawalna, autorska stylistyka. Dużą wagę przywiązujemy do analiz marketingowych oraz konieczności precyzyjnego określania docelowego adresata własnych działań twórczych i projektowych, nawet jeśli ich projektową interpretacją nie zawsze jest przedmiot pozwalający się zdyskontować w kategoriach komercyjnych. Ważnym narzędziem poznawczym jest trendhunting – metoda systematyzowania i ciągłego aktualizowania statystyk gospodarczych, psychologii zachowań konsumenckich oraz współczesnych nauk humanistycznych, których właściwe zrozumienie pozwala operacyjnie wykorzystywać mechanizmy powstawania, rozprzestrzeniania się i ewolucji trendów stylistycznych – zarówno globalnych, jak i lokalnych. Pretekstem zadań semestralnych nigdy nie jest sam produkt, ale skojarzenia, reakcje i interakcje, jakie są z nim związane na styku nadawca – odbiorca, producent – konsument. Ważnym wyróżnikiem Pracowni jest bezkompromisowa dbałość o parametr jakościowy, estetyka rozwiązań oraz aspekty wizerunkowo-reklamowe.

Dyplomy:

Studia I stopnia:

Barbara Zięba
Anna Gutowska
Kamila Raeder
Sandra Misiak
Aleksandra Stępień
Agnieszka Weis

Studia II stopnia:

Adam Zawiślak
Emilia Gizowska
Jarosław Hamryszczak
Iza Włodarczyk
Krzysztofa Staniszewska

Wydarzenia:

Galeria