Rekrutacja 2024

Podstawy Liternictwa i Typografii – podręcznik „Vademecum Typografa. Tom 1. Forma”

Dr Ada Pawlikowska

Kontynuacja zadania z 2020


Vademecum typografa to publikacja której celem jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu typografii, rozproszonej w rozlicznych pozycjach poświęconych tej dziedzinie. Bezpośrednią przyczyną jego powstania była potrzeba zapewnienia studentom Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku publikacji, która w sposób zwarty, uporządkowany i przystępny podsumuje kluczowe informacje z obszaru typografii. W pewnym uproszczeniu podzielić je można na dwie podstawowe grupy:

    1. treści związane z szeroko pojętym kształtem formalnym znaków pisma;
    2. wiadomości na temat tworzenia komunikatów wizualnych, w których tekst stanowi podstawowy element budujący przekaz. To między innymi zagadnienia takie jak: wybór i łączenie krojów pisma, kompozycja typograficzna oraz skład tekstu.

Dlatego też pierwsza część opracowania, zatytułowana Forma, skupia się na wyjaśnieniu najważniejszych terminów i zagadnień związanych z wyglądem znaków pisma. Ich znajomość stanowi konieczną bazę do przyswojenia informacji z drugiej części podręcznika, w której wprowadzone zostaną wątki z zakresu projektowania typograficznego.

Mam nadzieje, że dla osób rozpoczynających swoją edukację lektura stanie się zachętą do dalszego pogłębiania wiedzy. A osobom już zaznajomionym z tematem książka pomoże w uporządkowaniu oraz uzupełnieniu zdobytych dotąd informacji. Przede wszystkim jednak chciałabym, aby publikacja ta przyczyniła się do zwiększania ogólnej świadomości dotyczącej typografii i upowszechniania dobrych praktyk z nią związanych.

 

Galeria