Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wydział Rzeźby i Intermediów

Interesuje Cię szeroki kontekst sztuk wizualnych? Intermedia to kierunek dla Ciebie! Łączenie mediów, nowe sposoby narracji, aktywności DIY, DIWO, wideo, instalacje, performens... i wiele innych!
Rzeźba – od stuleci inspirująca, dynamiczna i stale poszerzająca swoje granice. To dyscyplina sztuki dla ludzi szczególnie wrażliwych na kształt i formę, którzy pragną wyrazić swój indywidualny stosunek do świata.