Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się
Architektura i Wzornictwo
Grafika
Rzeźba i Intermedia
Malarstwo
ZHiTS
Szkoła doktorska
Art'em all 2Art'em all 2

Art'em All 2. Wielki przegląd prac studenckich ASP w Gdańsku

Czytaj więcej

Dzierżawa powierzchni

Czytaj więcej

Plakat seryjny. Wystawa studencka

Czytaj więcej

Obrony 2021/2022 – prezentacje dyplomowe

Czytaj więcej

Letnia Akademia „Fashion Starter”

Czytaj więcej

Wystawa "Kolej na ekologię"

Czytaj więcej

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Rzepy

Czytaj więcej

Plakaty i inne formy graficzne. Wystawa studencka

Czytaj więcej