Rekrutacja 2023

Jakośc kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie wprowadzenia procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 69/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 71/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 71/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 72/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie monitorowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 72/2022 – przejdź na stronę

 

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 4/2020 – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2019/2020:

  • Architektura Wnętrz – pobierz
  • Architektura Przestrzeni Kulturowych – pobierz

Programy studiów

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Architektura Wnętrz w składzie:

dr Tomasz Zmyślony / Przewodniczący

prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska – Prodziekan ds. Kierunku Architektura Wnętrz

prof. Maciej Świtała / dr Bogumił Oświecimski

dr Katarzyna Zawistowska – Kierownik Katedry Architektury Wnętrz


Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych w składzie:

prof. ASP dr hab. Marta Branicka / Przewodnicząca

dr Rafał Setlak – Prodziekan ds. Kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych

dr Marek Barański – Kierownik Katedry Architektury Przestrzeni Kulturowych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (63 KB) docx

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (prodziekana ds. kierunku studiów, kierownika katedry lub kierownika zakładu) – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KdsJK – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 6 – tabela podsumowania hospitacji w danym roku akademickim – pobierz (56 KB) docx

Sprawozdania

Sprawozdanie z ankiet za rok 2021/2022, APK – pobierz (382 KB) pdf

Sprawozdanie z ankiet za rok 2021/2022, AW – pobierz (143 KB) pdf