Rekrutacja 2024

Pracownia Krawiecka

Godziny otwarcia pracowni krawieckiej - bez wsparcia technicznego pracownia dostępna jest dla wszystkich wydziałów po wcześniejszym wypełnieniu karty rezerwacji

 

Opiekun pracowni: mgr Agnieszka Kochańczyk, agnieszka.kochanczyk@asp.gda.pl

Prototypownia krawiecka jest dostępna w czwartki od 10:00 do 14:00.

 

Zasady korzystania:

  • Użytkownicy pracowni zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni (Regulamin pracowni krawieckiej);
  • Każdy użytkownik powinien podpisać oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu. (Lista)
  • Plan pracy i oczekiwania należy omówić wcześniej z opiekunem pracowni;
  • Z Pracowni mogą korzystać studenci pod opieką wykładowcy, który wypełni wcześniej kartę (Karta rezerwacji) i uzyska akceptację Prorektora. Termin korzystania z pracowni należy uzgodnić minimum na 7 dni przed rozpoczęciem pracy z opiekunem pracowni;
  • Użytkownicy mają prawo do korzystania ze sprzętu, który znajduje się w pracowni, materiały niezbędne do zrealizowania projektów (tkaniny, nici) użytkownicy powinni sobie zapewnić;
  • Uczestnicy pracowni są zobowiązani do utrzymania porządku w pracowni;
  • Użytkownicy pracowni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Powstałe szkody mogą być podstawą do dochodzenia odszkodowania od użytkowników Pracowni, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji użytkowania maszyn i akcesoriów znajdujących się na jej terenie.

 

Karta rezerwacji – pobierz (23,1 KB) docx

Regulamin pracowni krawieckiej – pobierz (172 KB) doc

Lista obecności – pobierz (166 KB) doc

Galeria