Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Zaświadczenie o przebiegu studiów do celów emerytalnych

Kto może uzyskać? 

student,

absolwent uczelni,

pracownik naukowy uczelni.

Co trzeba przygotować? 

Należy wypełnić wniosek – Wzór wniosku – pobierz (139 KB) docx

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 534 373 438

Składanie wniosku osobiście lub pocztą 

Wniosek można złożyć bezpośrednio na uczelni (pokój 101, piętro I) lub wysłać pocztą na adres :

Dział Kształcenia

Targ Węglowy 6,

80-836 Gdańsk

Składanie wniosku przez Internet 

Są dwie możliwości złożenia wniosku przez Internet:

przez ePUAP – jeśli masz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany,

przez e-mail – jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny.

 

ePUAP

  1. Wypełnij wzór wniosku i zapisz go na komputerze.
  2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogolne do podmiotu publicznego.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. Nastąpi przeniesienie na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij pismo do swojej uczelni. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).


E-mail

  1. Wypełnij wzór wniosku i zapis go na komputerze oraz podpisz bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  2. Wyślij e-mail z załączonym wnioskiem na adres właściwy dla ukończonego kierunku studiów:

Wzornictwo: sts.wzornictwo@asp.gda.pl                      

Grafika: sts.grafiki@asp.gda.pl

Malarstwo: sts.malarstwa@asp.gda.pl                        

Architektura Przestrzeni Kulturowych: sts.apk@asp.gda.pl

Rzeźba, Intermedia: sts.rii@asp.gda.pl

Architektura wnętrz: sts.aiw@asp.gda.pl

 

Usługa jest bezpłatna.

Kontakt: Dział Kształcenia

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6,

80-836 Gdańsk

Piętro I, pok. 101

Telefon: 534 373 438

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020  poz. 346 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020   poz. 85 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020  poz. 256 z późn. zm.)