Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Szkoła Doktorska

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 08.07.2022 – 12.07.2022 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiona w terminie: 13.06.2022 r.- 26.06.2022 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) . Postepowanie kwalifikacyjne przebiega według stałego schematu, opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

U W A G A! Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie on-line.

 

Uchwała Senatu – tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

Załącznik nr 1 – Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej   – przejdź do strony

Zgodę promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem – pobierz (33 KB) pdf

 

Uchwała Senatu – w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Senatu nr 15/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – pobierz (576 KB) pdf