Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Szkoła Doktorska

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 16.07.2021 – 20.07.2021 r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w terminie: 14.06.2021 r.- 09.07.2021 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) . Postepowanie kwalifikacyjne przebiega według stałego schematu, opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

U W A G A! Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie on-line.

 

Uchwała Senatu – tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu nr 5/2021 z dnia 24 lutego 2021 w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

Załącznik nr 1 – Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej   – przejdź do strony

Zgodę promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem – pobierz (118 KB) pdf