Rekrutacja 2024

Kontakt

Biuro Promocji UCZELNI:

pok. 102
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01 wew. 32
promocja@asp.gda.pl

Zespół Biura Promocji:

Kierownik Biura Promocji Uczelni
mgr Anna Tanaev
anna.tanaev@asp.gda.pl

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych
mgr Halina Malijewska
halina.malijewska@asp.gda.pl

Specjalista ds. oferty kulturalnej PATIO ASP
mgr Sebastian Choromański
sebastian.choromanski@asp.gda.pl

Webmaster
mgr Marzena Świniarska
marzena.swiniarska@asp.gda.pl

Studio graficzne:

mgr Rafał Fedusio
mgr Weronika Jastrzemska
studio@asp.gda.pl