Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kontakt

Biuro Promocji UCZELNI:

pok. 102
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01 wew. 32
promocja@asp.gda.pl

Zespół Biura Promocji:

Kierownik Biura Promocji Uczelni

mgr Anna Tanaev
anna.tanaev@asp.gda.pl

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych

mgr Halina Malijewska
halina.malijewska@asp.gda.pl

Webmaster

mgr Marzena Świniarska
marzena.swiniarska@asp.gda.pl

Studio graficzne:

mgr Rafał Fedusio
Stefan Stefaniszyn
studio@asp.gda.pl