Rekrutacja 2024

Historia Wydziału Architektury

Kalendarium Wydziału Architektury

1945 Założenie Uczelni – Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych w Gdańsku, z siedzibą w Sopocie.

06.12.1945 r. akt erekcyjny przekształca nazwę Uczelni na PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU

1947
Powstaje Wydział Malarstwa i Architektury

1950
Utworzenie samodzielnego Wydziału Architektury Wnętrz i Studium Rzeźby

1954
Przeniesienie siedziby Uczelni z Sopotu do Gdańska

1971
Wydział Projektowania Plastycznego

1978
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

1981
Wydział Architektury i Wzornictwa

2022
Wydział Architektury

DZIEKANI
prof. Stefan Listowski 1949-1960
prof. Włodzimierz Padlewski 1960-1964
prof. Lech Kadłubowski 1964-1969
Adam Haupt 1954-1956 i 1968-1971
prof. Ryszard Semka 1971-1978 i 1980-1984
prof. Bolesław Petrycki 1984-1988
prof. Edmund Homa 1988-1990
prof. Lech Tempczyk 1990-1996
prof. Krystyna Brandowska 1996-2002
prof. Halina Kościukiewicz 2002-2005
prof. Andrzej Pniewski 2005-2008
prof. ASP Marek Jóźwicki 2008-2012
prof. Sławomir Fijałkowski 2012-2016 
prof. Tadeusz Pietrzkiewicz 2016-2024