Rekrutacja 2024

Informacje ogólne

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że w okresie wakacyjnym godziny otwarcia Biblioteki ulegną zmianie. W lipcu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Zgodnie z regulaminem w sierpniu Biblioteka będzie nieczynna (przerwa wakacyjna).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Z wyrazami szacunku

Zespół Biblioteki

 

Obsługa procedury antyplagiatowej: codziennie w godzinach pracy Biblioteki.

Biblioteka zamknięta jest dla Czytelników we wszystkie soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz w sierpniu (przerwa wakacyjna).
 

Biblioteka jest częścią jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Sztuk Pięknych. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
  • obsługa Czytelników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.


Biblioteka prowadzi działalność informacyjną oraz przeprowadza kwerendy tematyczne w kraju i zagranicą w następujących zakresach:

  1. informacji bibliograficznej;
  2. informacji bibliotecznej;
  3. informacji katalogowej;
  4. informacji dokumentacyjnej;
  5. informacji tekstowej;
  6. informacji rzeczowej;
  7. upowszechniania wydawnictw.

Biblioteką kieruje Kierownik Biblioteki, który podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania i rozwoju Biblioteki niezastrzeżone dla organów ASP i Rady Bibliotecznej.

Profil księgozbioru koresponduje z oferowanymi przez Uczelnię kierunkami studiów i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie warsztatu naukowo-badawczego studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni. W szczególności obejmuje literaturę z zakresu historii i teorii sztuki, w tym malarstwo, rzeźba, architektura, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz i meblarstwo, grafika artystyczna i użytkowa, tkanina, ubiór, ceramika, szkło, rzemiosło artystyczne, fotografia, sztuka ludowa, ponadto teatr, estetyka, filozofia, nauki społeczne, historia i teoria kultury, historia powszechna, regionalia.

Galeria