Rekrutacja 2024

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami jest dr Edyta Majewska-Rosińska
Kontakt mailowy: edyta.majewska-rosinska@asp.gda.pl
Istnieje możliwość umówienia się również na spotkanie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: edyta.majewska-rosinska@asp.gda.pl

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem wszystkich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Działalność uczelni

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami przez kształcenie. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim doktorantom z niepełnosprawnościami edukację na poziomie wyższym.
Formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami określa Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 17 listopada 2021 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania środków z dotacji przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia i kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej – przejdź do strony

Należą do nich między innymi:

 • zmiana formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości doktoranta,
 • zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
 • korzystanie z usług tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnościami,
 • wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do potrzeb osoby z
  niepełnosprawnościami,
 • inne udogodnienia, umożliwiające kształcenie na takich samych warunkach jak
  doktoranci pełnosprawni.

Inne działania uczelni obejmują m.in.:

 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami przy
  rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego kształcenie,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce składania wniosków o wsparcie: Gmach Główny, pokój 210 (II piętro)


Wzory dokumentów:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia dla doktorantów z niepełnosprawnościami  – pobierz (638 KB) pdf
 • Wniosek doktoranta z niepełnosprawnościami o przyznanie asystenta / tłumacza języka migowego – pobierz (44 KB) docx
 • Oświadczenie asystenta osoby z niepełnosprawnościami/tłumacza języka migowego* – pobierz (35 KB) doc
 • Karta godzin, usług i zadań realizowanych przez asystenta osoby z niepełnosprawnościami/tłumacza języka migowego* – pobierz (126 KB) doc
 • Wniosek w sprawie wypożyczenia sprzętu będącego na stanie ASP w Gdańsku – pobierz (29 KB) docx
 • Protokół wydania i zwrotu sprzętu – pobierz (23 KB) docx