Rekrutacja 2024

Wydział Architektury

Architektura, czyli jak żyć lepiej. To kreatywne kierunki, które skupiają się na udoskonalaniu przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Więc jeśli chcesz brać aktywny udział w otaczającej nas rzeczywistości, to kierunek dla Ciebie.

 

Rekrutacja krok po kroku

 

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 20 maja 2024 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

1 KROK – REJESTRACJA W IRK

 1. Zarejestruj się w systemie IRK. Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace. W związku z tym, w celu sprawnego przebiegu rekrutacji (w tym rejestracji na studia) kandydat na studia zobowiązany jest do korzystania z konta gmail
 1. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych.
 2. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane. Upewnij się, że zdjęcie wyświetla się poprawnie.
 3. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji).

 

2 KROK – ZAPIS NA KIERUNEK I OPŁATA REKRUTACYJNA

 1. Zaloguj się do IRK;
 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie. Terminy określone są w harmonogramie egzaminu wstępnego.

  UWAGA: Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów z oferty ASP w Gdańsku, jednakże terminy egzaminów wstępnych nie mogą się pokrywać.
 3. W zakładce „Opłata” na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na podane konto.

UWAGA: Zapis na kierunek oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów.

Na tym etapie nie jest wymagane składanie dokumentów w formie papierowej (nie dotyczy cudzoziemców – patrz zakładka Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne).

UWAGA: Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Biura Rekrutacji „Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata” przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych. 
Oświadczeniepobierz (102 KB) doc

3 KROK – EGZAMINY I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA  

W zakładce Rekrutacja na kierunkach możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, które określone są w harmonogramie egzaminu wstępnego.

UWAGANa każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość tj. paszport lub karta pobytu. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na egzamin wstępny wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

4 KROK – OGŁOSZENIE LIST OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN I ZMIEŚCIŁY SIĘ W LIMICIE PRZYJĘĆ

Zgodnie z harmonogram egzaminów, listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć zostaną ogłoszone na stronie asp.gda.pl >> rekrutacja >> właściwy kierunek studiów

 

5 KROK – UZUPEŁNIENIE DANYCH W IRK

Jeżeli jesteś na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dane oraz dokumenty, wydrukuj je i podpisz.
 3. Wnieś na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) opłatę za wydanie legitymacji studenckiej - 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

UWAGA: numer konta wygenerowany w systemie IRK za wydanie legitymacji studenckiej nie jest taki sam, jak numer konta opłaty rekrutacyjnej.

 

6 KROK – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Osoby, które znalazły się na liście osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć składają komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, po ogłoszeniu listy osób mieszczących się w limicie przyjęć. Termin i miejsce składania dokumentów podane będą w szczegółowym harmonogramie egzaminu wstępnego.

Dokumenty w przeźroczystej koszulce, można dostarczyć osobiście, przez zaufaną osobę trzecią, kurierem bądź pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego).

Uwaga: Przed wysłaniem dokumentów pocztą, należy upewnić się, że w kopercie znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

Niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów.

Biuro Rekrutacji

mgr Katarzyna Kisieliczyn
sok.aiw@asp.gda.pl
tel. tel. 58 301 28 01 wew. 71, godz. 8:30 – 14.30
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 109

Godziny przyjęć dokumentów od kandydatów:
Poniedziałek – piątek 12:00 – 14:00


Adres wysyłki dokumentów:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Z dopiskiem: Rekrutacja – Wydział Architektury

 

7 KROK -DECYZJA

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i zmieściłeś się w limicie przyjęć na studia oczekuj skierowania na badanie lekarskie.

_______________________________________________________

 

Zapraszamy na wirtualny spacer – Wielka Zbrojownia