Rekrutacja 2024

Wydział Rzeźby i Intermediów

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 20 maja 2024 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

1 KROK – REJESTRACJA W IRK

 1. Zarejestruj się w systemie IRK. Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace. W związku z tym, w celu sprawnego przebiegu rekrutacji (w tym rejestracji na studia) kandydat na studia zobowiązany jest do korzystania z konta gmail
 1. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych.
 2. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane. Upewnij się, że zdjęcie wyświetla się poprawnie.
 3. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji).

 

2 KROK – ZAPIS NA KIERUNEK I OPŁATA REKRUTACYJNA

 1. Zaloguj się do IRK;
 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie. Terminy określone są w harmonogramie egzaminu wstępnego.

  UWAGA: Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów z oferty ASP w Gdańsku, jednakże terminy egzaminów wstępnych nie mogą się pokrywać.
 3. W zakładce „Opłata” na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na podane konto.

UWAGA: Zapis na kierunek oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów.

Na tym etapie nie jest wymagane składanie dokumentów w formie papierowej (nie dotyczy cudzoziemców – patrz zakładka Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne).

UWAGA: Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Biura Rekrutacji „Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata” przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych.
Oświadczenie - pobierz (102 KB) doc

3 KROK – EGZAMINY I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA  

W zakładce Rekrutacja na kierunkach możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, które określone są w harmonogramie egzaminu wstępnego.

UWAGANa każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość tj. paszport lub karta pobytu. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na egzamin wstępny wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

4 KROK – OGŁOSZENIE LIST OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN I ZMIEŚCIŁY SIĘ W LIMICIE PRZYJĘĆ

Zgodnie z harmonogram egzaminów, listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć zostaną ogłoszone na stronie asp.gda.pl >> rekrutacja >> właściwy kierunek studiów

 

5 KROK – UZUPEŁNIENIE DANYCH W IRK

Jeżeli jesteś na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dane oraz dokumenty, wydrukuj je i podpisz.
 3. Wnieś na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) opłatę za wydanie legitymacji studenckiej - 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

UWAGA: numer konta wygenerowany w systemie IRK za wydanie legitymacji studenckiej nie jest taki sam, jak numer konta opłaty rekrutacyjnej.

 

6 KROK – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Osoby, które znalazły się na liście osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć składają komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie, po ogłoszeniu listy osób mieszczących się w limicie przyjęć. Termin i miejsce składania dokumentów podane będą w szczegółowym harmonogramie egzaminu wstępnego.

Dokumenty w przeźroczystej koszulce, można dostarczyć osobiście, przez zaufaną osobę trzecią, kurierem bądź pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego).

Uwaga: Przed wysłaniem dokumentów pocztą, należy upewnić się, że w kopercie znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

Niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów.

Biuro Rekrutacji 

Jolanta Stasiak-Sopolińska
mgr Joanna Rzeczkowska
sok.rii@asp.gda.pl
tel. 58 305 81 66, w godz. 8:30 – 14.30
Mała Zbrojownia, Gdańsk, ul. Plac Wałowy 15 pok. 202

Godziny przyjęć dokumentów od kandydatów:
Poniedziałek – piątek 12:00 – 14:00

Adres wysyłki dokumentów:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Z dopiskiem: Rekrutacja – Wydział Rzeźby i Intermediów

 

7 KROK -DECYZJA

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i zmieściłeś się w limicie przyjęć na studia oczekuj skierowania na badanie lekarskie.

 

 

Interesuje Cię szeroki kontekst sztuk wizualnych? Intermedia to kierunek dla Ciebie! Łączenie mediów, nowe sposoby narracji, aktywności DIY, DIWO, wideo, instalacje, performens... i wiele innych!
Rzeźba – od stuleci inspirująca, dynamiczna i stale poszerzająca swoje granice. To dyscyplina sztuki dla ludzi szczególnie wrażliwych na kształt i formę, którzy pragną wyrazić swój indywidualny stosunek do świata.
Fotografia – nowy kierunek studiów.
Fotografia – coraz istotniejsza we współczesnej kulturze, niezbędna we współczesnej sztuce. Konieczna i kreatywna.

____________________________________________________

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer – Mała Zbrojownia