Rekrutacja 2024

Kontakt

Adres Biblioteki:

Gmach Wielkiej Zbrojowni
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01 wew. 30
biblioteka@asp.gda.pl

 


 

Kierownik Biblioteki:
dr Mariusz Wrona
mariusz.wrona@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 35

 

Kustosz, Zastępca Kierownika Biblioteki:
dr Anna Polańska
anna.polanska@asp.gda.pl

 

Starszy bibliotekarz:
mgr Monika Scharmach
monika.scharmach@asp.gda.pl

 

Młodszy bibliotekarz:
Patrycja Kołodziejska 
patrycja.kolodziejska@asp.gda.pl

 

Starszy bibliotekarz:
mgr Paulina Szymańska
paulina.szymanska@asp.gda.pl

 

Młodszy bibliotekarz:
mgr Joanna Dubielska
joanna.dubielska@asp.gda.pl