Rekrutacja 2024

Ewaluacja

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

  • Pierwsza ewaluacja według nowych zasad odbyła się w 2022 r., objęła lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki decyzją nr 312/803/2022 przyznał Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kategorię naukową A+ w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kolejna ewaluacja odbędzie się w 2026 r., obejmie okres od 2022-2025 roku.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. (do pobrania w zakładce ustawy i rozporządzenia)
W nowej ocenie zaszły trzy kluczowe zmiany.

  • Po pierwsze ocena działalności naukowej danego podmiotu (uczelni) odbywa się w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Po drugie, ewaluacją objęci są wszyscy pracownicy naukowi – zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybrani pracownicy). Przy ocenie pod uwagę są brane indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Po trzecie wprowadzono limit osiągnięć zgłaszanych do oceny do czterech najlepszych osiągnięć.

Więcej informacji na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja