Rekrutacja 2024

Władze Uczelni

Kadencja 2020–2024

Rektor

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Prorektor ds. Nauki i Ewaluacji
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak

Prorektor ds. Współpracy i Promocji
prof. ASP dr hab. Adam Świerżewski

Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

e-mail: rektorat@asp.gda.pl
tel. 58 301 44 40