Władze Uczelni

Kadencja 2016–2020

Rektor

dr hab. Krzysztof Polkowski

Prorektor ds. kształcenia i studenckich

dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP