Rekrutacja 2024

Współpraca i prawo własności intelektualnej

Materiały Komisji do spraw Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej

  1. Procedury związane z podejmowaniem współpracy – 3 procedury;
  2. Zestawienie wzorów umów i porozumień;
  3. Co należy uwzględnić w planowaniu budżetu projektu;
  4. Kalkulator honorariów z umów i zleceń;
  5. Słownik pojęć związanych z komercjalizacją;
  6. Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz zasad komercjalizacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
  7. Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku;
    Strategia Zarządzania Własnością Intelektualną Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Biuro programów infrastrukturalnych i badawczych

kontakt:
mgr Marta Chełmińska
tel. 58 301 28 01 wew. 19
marta.chelminska@asp.gda.pl


Wszystkie materiały dostępne są w systemie Akademus w zakładce E-dysk.