Rekrutacja 2023

Kierunek: RZEŹBA

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest dla osób wrażliwych na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba, nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność tej dyscypliny sztuki jaką jest Rzeźba – od stuleci inspirująca, dynamiczna i wciąż poszerzająca swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w sposób niezwykle pełny wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą, niektórzy pracują na macierzystej uczelni jak również na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów, zawsze cechowała niezwykła kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej, która szczególnie dotyczy studentów naszego kierunku, sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.

 

Wybieram Rzeźbę (folder promocyjny) – pobierz