Dziekani Wydziałów

Dziekani Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dziekan

prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz

Prodziekan ds. kierunku Architektura Wnętrz
prof. ASP dr hab. Maciej Świtała

Prodziekan ds. kierunku Wzornictwo
prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

Prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych
dr Marek Barański

Zastępca Prodziekanów ds. Studenckich
dr Paweł Gełesz

Dziekani Wydziału Grafiki

Dziekan
prof. Sławomir Witkowski

Prodziekan ds. kierunku Grafika
dr Łukasz Butowski

Dziekani Wydziału Malarstwa

Dziekan

prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki

Prodziekan ds. kierunku Malarstwo
prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Dziekani Wydziału Rzeźby i Intermediów

Dziekan
prof. Katarzyna Józefowicz

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba
prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz

Prodziekan ds. kierunku Intermedia
dr Martyna Jastrzębska

Szkoła Doktorska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. Robert Florczak

Zakład Historii i Teorii Sztuki

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska