Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Dziekani Wydziałów

Dziekani Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dziekan
prof. Tadeusz Pietrzkiewicz

Prodziekan ds. kierunku Architektura Wnętrz
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska

Prodziekan ds. kierunku Wzornictwo
dr Jakub Gołębiewski

Prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych
dr Rafał Setlak

Zastępca Prodziekanów ds. Studenckich
dr Paweł Czarzasty

Dziekani Wydziału Grafiki

Dziekan
prof. Sławomir Witkowski

Prodziekan ds. kierunku Grafika
dr Łukasz Butowski

Dziekani Wydziału Malarstwa

Dziekan
prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Prodziekan ds. kierunku Malarstwa
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Dziekani Wydziału Rzeźby i Intermediów

Dziekan
prof. Robert Kaja

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska

Prodziekan ds. kierunku Intermedia
dr Anna Leśniak

Szkoła Doktorska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. Robert Florczak

Zakład Historii i Teorii Sztuki

Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska