Rekrutacja 2023

Biuro ds. Nauki i Ewaluacji

  1. Zapewnia bezpośrednią obsługę administracyjną w zakresie spraw związanych z procedurą nadawania stopni i tytułów w zakresie sztuki, w tym.
  2. Zamieszcza na stronach ASP w Gdańsku, MKiDN i MNiSW ogłoszenia rekrutacyjne, konkursów na wolne stanowiska naukowo-dydaktyczne.
  3. Koordynuje sprawy i procedury dotyczące ewaluacji w skali Uczelni.
  4. Poprzez działanie Strefy Wsparcia Projektów wspiera pracowników w pozyskiwaniu środków na realizację projektów: badawczych, artystycznych czy stypendialnych.