Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Senat

Skład Senatu ASP w Gdańsku
Kadencja 2020–2024

Rektor: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Wydział Architektury i Wzornictwa

prof. ASP dr hab. Marta Branicka
prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska
prof. ASP dr hab. Remigiusz Grochal
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
dr Paweł Czarzasty
dr Jakub Gołębiewski
mgr Mirosław Rekowski


Wydział Grafiki

prof. ASP dr hab. Anna Bem-Borucka
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz- Stefańska
prof. Sławomir Witkowski
dr Karol Lewalski
dr Dominik Włodarek


Wydział Malarstwa

prof. Krzysztof Gliszczyński
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
dr Daniel Cybulski
dr Filip Ignatowicz


Wydział Rzeźby i Intermediów

prof. Grzegorz Klaman
prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska
prof. Jan Szczypka
dr Mariusz Burdek
dr Martyna Jastrzębska


ZHITS

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska


Doktoranci

Wojciech Radke


Studenci

Agata Zielińska (AiW)
Adam Friedrich (AiW)
Julia Szewczyk (RiI)
Agata Krój (Grafika)
Julia Opalońska (Grafika)
Klaudia Lubszczyk (Malarstwo)


Pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi

dr Mariusz Wrona