Senat

Skład Senatu ASP w Gdańsku
Kadencja 2016–2020

Rektor: dr hab. Krzysztof Polkowski
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich: dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP
Dziekan: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP
Dziekan: prof. Katarzyna Józefowicz
Dziekan: prof. Sławomir Witkowski
Dziekan: dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP
Dyrektor: dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz, prof. ASP

prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Janusz Akermann
prof. Jacek Zdybel
prof. Mariusz Białecki
prof. Anna Bem-Borucka

dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, prof. ASP
prof. Robert Florczak
dr hab. Robert Kaja, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, prof. ASP
dr hab. Grzegorz Radecki, prof. ASP
prof. Waldemar Marszałek

dr Paweł Gełesz
dr Tomasz Zmyślony
dr Rafał Setlak
dr Łukasz Butowski
dr Dominik Włodarek
dr hab. Przemysław Łopaciński
dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik
dr Roman Nieczyporowski
dr hab. Leszek Krutulski

Studenci:
Julia Podsiadło
Krzysztof Zachaj
Ada Bartkowska
Monika Walenciejczyk
Paulina Tusk
Natalia Zalewska
Aleksandra Lewandowska
mgr Mariola Sarbiewska

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Agnieszka Nawrot