Rekrutacja 2024

Historia Wydziału Grafiki

2007
Senat ASP w Gdańsku Uchwałą nr 19/07 z dnia 21.02.2007 roku tworzy Wydział Grafiki.
Jednolite studia magisterskie stacjonarne
Studia I stopnia niestacjonarne

2007/2008
Dziekan – prof. Jerzy Krechowicz
Prodziekan – dr Krzysztof Stojałowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – prof. Zbigniew Gorlak
Kierownik Katedry Mediów – p.o. st. wykł. Witold Węgrzyn
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2008/2009
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Zygmunt Okrassa
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – prof. Zbigniew Gorlak
Kierownik Katedry Mediów – prof. Jerzy Krechowicz
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2009/2010
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Zygmunt Okrassa
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – dr hab. Waldemar Marszałek
Kierownik Katedry Mediów – prof. Jerzy Krechowicz
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2010/2011
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Zygmunt Okrassa
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – dr hab. Waldemar Marszałek
Kierownik Katedry Mediów – bez obsady
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2011/2012
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Zygmunt Okrassa
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – dr hab. Waldemar Marszałek
Kierownik Katedry Mediów – bez obsady
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2012/2013
Likwidacja Katedry Mediów

Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Jacek Staniszewski
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – dr hab. Waldemar Marszałek
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Krzysztof Stojałowski

2013/2014
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – dr hab. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Jacek Staniszewski
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej – dr hab. Waldemar Marszałek
Kierownik studiów niestacjonarnych – prof. Sławomir Witkowski

2014/2015
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – prof. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Jacek Staniszewski
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. Waldemar Marszałek
Kierownik studiów niestacjonarnych – prof. Sławomir Witkowski

2015/2016
Dziekan – prof. Janusz Akermann
Prodziekan – prof. Sławomir Witkowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr hab. Jacek Staniszewski
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. Waldemar Marszałek
Kierownik studiów niestacjonarnych – prof. Sławomir Witkowski

2016/2017
Powstaje międzywydziałowa specjalność Animacja na studiach stacjonarnych I stopnia

Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2017/2018
Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2018/2019
Powstają niestacjonarne studia II stopnia

Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2019/2020
Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2020/2021
Specjalność Animacja na studiach stacjonarnych I stopnia zostaje w całości osadzona w strukturze Wydziału Grafiki

Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2021/2022
Zostaje powołana Katedra Mediów

Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr Ada Pawlikowska
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik Katedry Mediów – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

2022/2023
Dziekan – prof. Sławomir Witkowski
Prodziekan – dr Łukasz Butowski
Kierownik Katedry Grafiki Projektowej – dr Ada Pawlikowska
Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej – prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Kierownik Katedry Mediów – prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Kierownik studiów niestacjonarnych – dr Adam Świerżewski

Senat ASP w Gdańsku akceptuje wniosek dziekana Wydziału Grafiki o zmianę formy studiów stacjonarnych z dwustopniowych na jednolite magisterskie z naborem od roku akademickiego 2023/2024.